Mistrzostwa Gliwic w Narciarstwie Alpejskim szkół podstawowych i gimnazjalnych 2015
25 lutego 2015
Wyniki Mistrzostw szkół podstawowych i gimnazjów w narciarstwie alpejskim Marzec 2015
4 marca 2015

Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH MISTRZOSTWA GLIWIC SZKÓŁ
POZDSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

ORGANIZATOR: SPORT-CENTER ŻURAWIECKI i MAREK MASŁYK
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
2 marzec 2015 Ośrodek Złoty Groń Istebna
PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 8.00-9.00 wydawanie numerów
godz. 9.00-9.30 oglądanie trasy tylko z numerem startowym i ześlizgiem, przejechanie próbne trasy slalomu( nawet 1 bramki) grozi dyskwalifikacją
godz. 9.30 start 1 zawodnika do 1 przejazdu
godz. 11.30 start do 2 przejazdu
rozdanie nagród godzinę po przejeździe ostatniego zawodnika
ZGŁOSZENIA:
Osobiście w firmie Sport-center Gliwice Świętokrzyska 1 od 10.00-18.00, mailowo: przez stronę www.zurawiecki.eu, marek.maslyk@gazeta.pl do 27.03.2015
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie gliwickich szkół podstawowych i gimnazjów zgłoszeni przez szkoły lub rodziców.
Każdy uczestnik zawodów musi wystartować w kasku ochronnym.
Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatna przy odbiorze numeru.
Opłata startowa nie zawiera ubezpieczenia NNW i korzystania z wyciągu.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zawody zostaną przeprowadzone w nast. kategoriach dziewcząt i chłopców:
GRUPA 0 klasy dzieci najmłodszych
GRUPA 1 klasy I i II
GRUPA 2 klasy III i IV
GRUPA 3 klasy V i VI
GRUPA 4 gimnazja
KOLEJNOŚĆ STARTU:
Od dzieci najmłodszych do najstarszych
NAGRODY:
Puchary, medale i dyplomy w każdej kategorii do III miejsca, dyplomy do VI miejsca
KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Kierownik zawodów Marek Masłyk
Sędzia główny Marek Żurawiecki
Sędziowie bramkowi,starter,obsługa mety – Ośrodek Złoty Groń
PROTESTY:
Składane pisemnie do 15 min. po zakończeniu zawodów na ręce organizatora.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się indywidualnie.